Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Passend Onderwijs

Passend onderwijs is voor ons:

ons onderwijs goed aan laten sluiten bij de leerlingen op een moderne, avontuurlijke manier.

Op onze school geven we onderwijs waarbinnen ieder kind de ruimte krijgt om in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau te leren. We zien elk kind als individu en hebben oog voor zijn sterke - en ontwikkelkanten. Om het maximale uit elke leerling te halen, vinden wij het essentieel dat iedere leerling onderwijs krijgt dat past bij zijn individuele mogelijkheden.

Wij realiseren dit door:

  • opbrengstgericht te werken;
  • duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in de kindportfolio’s en onze analyse- en planningsdocumenten;
  • onze kinderen goed te (leren) kennen en hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen;
  • te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen;
  • kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces;
  • een goed functionerend zorgsysteem;
  • vanuit wederzijds respect een open en transparante communicatie met kinderen, ouders en elkaar;
  • te zorgen voor een goede deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten.

We springen actief in op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals werken aan de 21e -eeuwse vaardigheden en het gepersonaliseerd leren. De inzet van de IPad is voor onze school een vanzelfsprekendheid om het gepersonaliseerde onderwijs te realiseren en het leren leuk en aantrekkelijk te maken. Leerlingen vanaf groep 3 op de Wyken hebben de beschikking over hun eigen iPad, in alle groepen zijn touchscreens. In de kleutergroepen zijn er 10 iPads per groep aanwezig. Verder blijven we op zoek naar nieuw lesstof aanbod, die aansluit bij de leerbehoeften van de kinderen.