Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Verlof en ziekmelden

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Dan kunt u ons vóór 08.30 uur bellen om uw kind af te melden. Heeft u niet gebeld, dan belt de leerkracht tussen 8.45 uur en 9.00 uur om te informeren naar de afwezigheid van uw kind. Is een kind zonder toestemming afwezig, dan moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar. In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling van school kan krijgen. Meer informatie en het aanvraagformulier voor bijzonder verlof staan op onze website.