Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Verlof en ziekmelden

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Bij voorkeur afmelden via Social Schools en graag vóór 08.30 uur. Heeft u het niet gemeld, dan belt de leerkracht tussen 8.45 uur en 9.00 uur om te informeren naar de afwezigheid van uw kind. Is een kind zonder toestemming afwezig, dan moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar. In de leerplichtwet staat wanneer een leerling vrijstelling van school kan krijgen. Meer informatie en het aanvraagformulier voor bijzonder verlof staan op onze website.