Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderraad

Naast de MR heeft de school een Ouderraad (OR). Deze commissie bestaat uit enkele ouders (1 of 2 ouder(s) per groep) die helpen bij het organiseren van verschillende activiteiten in en rond de school. De OR-ouder komt in de Activiteitencommissie voor 4 jaar en is aanwezig of biedt hulp bij activiteiten van zijn/haar groep. Een zittingsjaar loopt van augustus tot augustus. 

 

Ongeveer 5 keer per schooljaar heeft de commissie een vergadering (zie voor data in de kalender), waarbij een aantal/iedere OR-ouder aanwezig is. Tijdens deze vergadering worden de geplande activiteiten besproken en taken binnen de groep verdeeld. De vergadering wordt genotuleerd. 

 

Aline van Elst

Erik-Jan Tabak - voorzitter

Hanneke Goede

Luciana Deschaux-Tijmensma - penningmeester

Sanneke Vink 

Tessa Dekker - secretaris.

 

 

Heeft u vragen, tips of ideeën? Laat het weten aan de Ouderraad of Medezeggenschapsraad. Uw stem wordt gehoord! Meer informatie over de OR, MR en GMR staat op onze website.

 

Het e-mailadres van de OR is or.dewyken@kykscholen.nl

Het e-mailadres van de MR is mr.wyken@kykscholen.nl