Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderportaal Social Schools

Website

Op onze website vindt u actuele en uitgebreide informatie over onze school. De site is voor leerlingen en ouders. Onze digitale nieuwsbrief, de jaarkalender en diverse formulieren (bijvoorbeeld voor het aanvragen van bijzonder verlof) staan ook op de site. We publiceren regelmatig foto’s van schoolactiviteiten. Zo leest én ziet u wat in en rond onze school gebeurt.

Info 'Social School'

Een belangrijk middel om nieuws met ouders te delen is het ouderplatform "social schools". Dit is een afgeschermd platform waarin berichten geplaatst worden die voor ouders interessant zijn. Je zou het met facebook kunnen vergelijken. Het grootste verschil is dat social schools afgeschermd is en alleen toegankelijk is voor de ouders van een groep.

Ouders kunnen lid worden van de groep waar hun kind in zit. Hier wordt nieuws uit de groep gedeeld. Zo krijgt u een kijkje in de alledaagse gang van zaken in de groep.

Ook plannen we oudergesprekken via social schools en worden algemene schoolberichten gedeeld. Het is dus erg belangrijk dat u een account heeft.

Bij inschrijving van uw kind kunt u uw e-mailadres opgeven en krijgt u een account. U kunt inloggen via onze website. Social schools is ook te downloaden als app voor uw mobiele apparaten