Lesaanbod

Van 08.30 tot 14.15 uur bieden we onderwijs van hoge kwaliteit. Niet de lesstof is het uitgangspunt, maar de ontwikkelingsbehoefte die kinderen van nature hebben en die zij in onze school optimaal mogen ontplooien! Leerkrachten geven coachend les en bereiken op een coachende manier dat de leerling eigen keuzes maakt en eigen doelstellingen ziet en bereikt. De methode bepaalt niet ons aanbod. Uitgangspunt is het afstemmen op de pedagogisch-didactische behoefte van de leerling, de methode is een middel om dit te bereiken. Leidende doelstellingen zijn de leerlijnen uit het SLO. De juf/meester zet zich samen met de leerling actief in voor een passend en avontuurlijk/uitdagend aanbod. Dat betekent ontwikkeling van dialogisch onderwijs volgens onze visie op innovatief en passend onderwijs. Coachen in de klas als bijdrage aan een krachtige leeromgeving. Van een leraar wordt verwacht dat hij van situaties leersituaties weet te maken.

We werken met de modernste onderwijsvormen, zoals digitale schoolborden (touchscreens Prowise bij de kleuters), digitale lesstof en alle leerlingen vanaf groep 3 beschikken over een iPad. De jongste kinderen maken spelenderwijs kennis met taal, rekenen, beweging, expressie en sociale vaardigheden. In een veilige sfeer geven we veel aandacht aan het individuele kind en de omgang met elkaar.

Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen lees-, taal- en rekenonderwijs inclusief schrijven; de zogenoemde basisvaardigheden. We geven ook les in de Fryske en Engelse taal. Memmetaalsprekkers ondersteunen de kleutergroepen bij de Fryske lessen. Daarnaast bieden we wereld oriënterende vakken (zoals aardrijkskunde en geschiedenis), kunst en cultuur (zoals handvaardigheid en muziek), bewegingsonderwijs (zoals gym) en ICT-lessen. We geven veel aandacht aan de zelfredzaamheid van leerlingen (bijvoorbeeld veilig in het verkeer) en aan actief burgerschap (normen en waarden, samenleven met anderen). De groepen 7 en 8 krijgen ook godsdienstles en/of humanistisch vormingsonderwijs. De basisvaardigheden zoals rekenen en taal geven we zoveel mogelijk in de ochtend, de meer ‘beweeglijke’ en creatieve vakken in de middag. Dit past het beste bij het ritme van de leerlingen. Kinderen leren bij ons steeds zelfstandiger werken. Vanaf groep 3 kunnen ze werk mee krijgen om thuis te oefenen .U kunt dan denken aan een leesblad/leerblad van een vakgebied.

Engels voor alle kinderen

Vanaf groep 1 krijgen alle leerlingen Engelse les. We gebruiken hiervoor de methode Join in. De lessen hebben verschillende actieve werkvormen waarbij de leerlingen veel Engels met elkaar praten. Zo raken de kinderen actief en spelenderwijs vertrouwd met de Engelse taal.

Wetenschap en techniek

In het lesprogramma van de Wyken neemt wetenschap en techniek een belangrijke plaats in. Dit past goed bij de nieuwsgierigheid en brede interesse van jonge kinderen. Wetenschap en techniek verrijken ons onderwijs en zorgen ervoor dat het onderwijs past bij de eisen van deze tijd. Het stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. We noemen het ‘onderzoekend en ontwerpend leren’, waarmee kinderen ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden ontwikkelen.

Voorbeelden daarvan zijn creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, kunnen samenwerken en ICT geletterdheid. Ook krijgen kinderen zo meer kennis over de wereld. Thema’s zijn gezondheid, natuur en ruimte, de technologische, bebouwde en maatschappelijke omgeving, hoe deze is ontstaan en hoe we daar nu en in de toekomst duurzaam en veilig mee kunnen omgaan. Wetenschap en technologie zijn verbonden met alle vakken; van taal en rekenen tot de meer creatieve vakken. Binnen onze school is een 3D printer aanwezig, in elkaar gezet door ouders, leerkrachten en leerlingen. Onze leerlingen mogen ook gebruik maken van deze 3D printer. Ook is afgelopen jaar de EDU-robot bij ons op school gekomen inclusief een lespakket, een initiatief van de provinsje Fryslân.