Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schooltijden

Lestijden

 

 

De Wyken werkt met een ‘vijf gelijke dagen’ model: de lestijden zijn alle dagen gelijk, ook op woensdag. Kinderen gaan van 08.30 tot 14.15 uur naar school. Leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij.

 

Alle kinderen lunchen samen met een leerkracht, onderwijsassistente of vrijwilliger in de groepslokalen. De eigen leerkracht gaat met de kinderen naar buiten. Na schooltijd kunnen kinderen naar huis of in het Integraal Kind Centrum blijven. We bieden verschillende mogelijkheden wat betreft opvang voor en na schooltijd.