Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschap

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee over allerlei zaken zoals: arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter.

Niet alleen kunnen ouders via de MR hun mening geven of een vraag stellen, ook wil de MR soms graag de mening van ouders weten in bepaalde situaties. De MR heeft daarom een ouderpanel opgericht. Mocht u ook deel willen uitmaken van het ouderpanel kunt u een mail sturen naar mr.wyken@kykscholen.nl  

Op KyKniveau is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van elke KyKschool is er iemand vertegenwoordigd in de GMR. 

 

Bezetting MR 2023-2024

 

 

Marijke de Graaf (oudergeleding) - voorzitter 

Andries Wieringa (oudergeleding) 

Ingrid Zwart (oudergeleding) 

Chris Wielinga (personeelsgeleding) - secretaris

Petra Jellema (personeelsgeleding) - secretaris

Giovanni Picauly (personeelsgeleding)